Förtroendevalda hos Region Örebro län

Förtroendevalda hos Region Örebro län

Förtroendevalda är politiker som valts av länsinvånarna. De förtroendevalda är länsinvånare som valt att engagera sig i politiska partier och inom politiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Politisk organisation

Jurymän och nämndemän

Fonder och stiftelser

Bolag

Övrigt

Lekmannarevisorer

Partier