Förtroendevalda hos Region Örebro län

Förtroendevalda hos Region Örebro län

Förtroendevalda är politiker som valts av länsinvånarna. De förtroendevalda är länsinvånare som valt att engagera sig i politiska partier och inom politiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Politisk organisation

Ovan är ett urval, se samtliga 19 politisk organisation.

Övrigt

Partier