Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen