Förtroendevalda hos Region Örebro län

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Nämnden består av ledamöter och ersättare som representerar Region Örebro län och de kommuner som valt att samverka angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Region Örebro län är värdorganisation.

Uppdrag (36 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lycketeg Anders C ordförande 1
Johansson Carola S vice ordförande 2
Bergström Ulla S ledamot 3
Murad Mayson S ledamot 4
Hultin Birgitta S ledamot 5
Hiding Kent KD ledamot 6
Klockars Tomas M ledamot 7
Carlsson Lennart M ledamot 8
Nilsson Jeanette L ledamot 9
Rosenbecker Fredrik SD ledamot 10
Hesse-Almkvist Eva M ledamot 11
Voss Rebecca S ledamot 12
Thaning Carin L ledamot 13
Andersson Magnus S ledamot 14
Tivemyr Nils Olof C ledamot 15
Falk Berth S ledamot 16
Omoomian John S ledamot 17
Johansson Ewa-Leena S ledamot 18
Schill Lars Gustav S ersättare 19
Sätterman Carina S ersättare 20
Mawlod Nafih S ersättare 21
Abou Tacca Layla KD ersättare 22
Niklasson Johan C ersättare 23
Karic Nedim M ersättare 24
Stark Anna M ersättare 25
Bjarnefors Malin MP ersättare 26
Kilsten Sven-Erik SD ersättare 27
Malm Kenneth C ersättare 28
Johansson Carina L ersättare 29
Sjöqvist Annica S ersättare 30
Hellström Albin KD ersättare 31
Appelqvist Ann-Christine M ersättare 32
Gustafsson Kenth S ersättare 33
Vakant L ersättare 34
Lundin Markus KD ersättare 35
Kalander-Karlsson Ulla S ersättare 36