Förtroendevalda hos Region Örebro län

Bolag (34 st)

Namn
Almi Företagspartner Mälardalen AB, ombud
Almi Företagspartner Mälardalen AB, styrelse
Capio Läkargruppen AB
Capio Läkargruppen AB, ombud
Inera AB (1177), ombud
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud
Landstingsbolaget Örebro län AB
Landstingsbolaget Örebro län AB, ombud
Länsgården fastigheter AB, ombud
Länsgården fastigheter AB, styrelse
Länsmusiken i Örebro AB, ombud
Länsmusiken Örebro AB, styrelse
Länsteatern Örebro AB, ombud
Länsteatern Örebro AB, styrelse
Länstrafiken Mälardalen AB, ombud
Länstrafiken Mälardalen AB, styrelse
Länstrafiken Örebro AB, ombud
Länstrafiken Örebro AB, styrelse
Mälardalstrafik AB, ombud
Mälardalstrafik AB, styrelse
Oslo-Stockholm 2.55 AB
Oslo-Stockholm 2.55 AB, ombud
Region Örebro läns förvaltnings AB
Region Örebro läns förvaltnings AB, ombud
Samtrafiken i Sverige AB, ombud
Svealandstrafiken AB
Trafikcenter Scantec AB, ombud
Trafikcenter Scantec AB, styrelse
Transitio AB, ombud
Tåg i Bergslagen AB, ombud
Tåg i Bergslagen AB, styrelse
Örebro Läns Flygplats AB, ombud
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse