Övrigt (65 st)

Namn
Övervakningsnämnden i Örebro
AER Assembly of European Regions
AER kommitté hälso- och sjukvård
AER kommitté regional tillväxt
AER kommitté utbildning och kultur
Alfred Nobel Science Park - styrelse
Alfred Nobel Science Park, ombud
Central Sweden, styrelse
Central Sweden, ägarråd
Coompanion kooperativ utveckling Örebro län
Forskningskommitté
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Handikapprådet i Hällefors kommun
Hjälmarens vattenvårdsförbund, ombud
Hopajola Örebro län, ombud
Hopajola Örebro län, styrelse
Intresseföreningen Bergslaget, styrelse
Intresseföreningen Bergslaget, ombud
Jämställdhetsråd, Länsstyrelsens
Rådet för funktionshinderfrågor i Degerfors kommun
Kommunala handikapprådet i Hallsbergs kommun
Kommunala handikapprådet i Nora kommun
Kommunala samverkandsrådet i Laxå kommun
Kommunala tillgänglighetsrådet i Lekebergs kommun
Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesbergs kommun
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud
Kommuninvest ekonomisk förening, styrelse
LEADER Mellansjölandet, styrelse
Läkemedelskommittén
Miljö- och naturvårdsråd, Länsstyrelsens
Mälardalsrådets rådsmöte
NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland
Nätverket hälsa och demokrati
Partiföreträdare
Politiska sekreterare
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Regionalt samverkansråd
Regionråd
Riksteatern i Örebro län, styrelse
Rådet för funktionshinderfrågor i Askersunds kommun
Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsberg kommun
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale
Samhällsråd T
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT
Samordningsförbundet Sydnärke
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Sociala rådet i Kumla kommun
Specifikt samverkansråd för folkhälsa
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg
Specifikt samverkansråd kultur
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning
Strukturfondpartnerskapet i Östra Mellansverige
Svensk kollektivtrafik, ombud
Varuförsörjningsnämnd
Viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelsens
Örebro läns bildningsförbund, styrelse
Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott
Örebro läns slöjdförening, styrelse