Förtroendevalda hos Region Örebro län

Fonder och stiftelser (12 st)

Namn
Stiftelsen Activa i Örebro län
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond, styrelse
Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum
Stiftelsen för stöd till kulturellt verksamma personer i Örebro
Stiftelsen Jeremiasfonden, styrelse
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, styrelse
Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, styrelse
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuséet i Kumla
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola
Stiftelsen Örebro läns museum, styrelse