Förtroendevalda hos Region Örebro län

Jurymän och nämndemän (5 st)

Namn
Förvaltningsrätten i Karlstad
Göta Hovrätt
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 2:a gruppen
Kammarrätten i Göteborg