Förtroendevalda hos Region Örebro län

Willhelm Sundman (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070 352 94 06 (mobil)

E-post:
willhelm.sundman@liberalerna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
AER kommitté regional tillväxt representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Central Sweden, ägarråd representant 2019-06-01 - 2023-05-31
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regional tillväxtnämnd 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionstyrelsen ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning, regionfullmäktiges ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14