Förtroendevalda hos Region Örebro län

Sven Landh (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070 622 31 59 (mobil)

E-post:
sven.landh.reg@bredband.net

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionens revisorer lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31