Förtroendevalda hos Region Örebro län

Kerstin Nilsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070 308 27 88 (mobil)

E-post:
kerstin.nilsson.hh@oru.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionens revisorer lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31