Förtroendevalda hos Region Örebro län

Gunilla Karlsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070 601 86 96 (mobil)

E-post:
gunilla.karlsson@regionorebrolan.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionens revisorer 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31