Förtroendevalda hos Region Örebro län

Irén Lejegren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070 663 19 75 (mobil)

E-post:
iren.lejegren@regionorebrolan.se

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
AER Assembly of European Regions ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
AER kommitté regional tillväxt representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Alfred Nobel Science Park, ombud ombud 2019-06-01 - 2023-05-31
Almi Företagspartner Mälardalen AB, ombud ombud 2019-06-01 - 2023-05-31
Central Sweden, styrelse ledamot 2019-06-01 - 2023-05-31
Hopajola Örebro län, ombud ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Länsmusiken i Örebro AB, ombud ombud 2019-06-01 - 2023-05-31
Länstrafiken Örebro AB, ombud ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Mälardalsrådets rådsmöte ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Region Örebro läns förvaltnings AB ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Regional tillväxtnämnd ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse ordförande 2019-09-24 - 2022-12-31
Transitio AB, ombud ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse ordförande 2019-06-01 - 2023-05-31