Förtroendevalda hos Region Örebro län

Torbjörn Ahlin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
073 84 27 454 (mobil)

E-post:
torbjorn.ahlin@regionorebrolan.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
AER kommitté utbildning och kultur representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Capio Läkargruppen AB ledamot 2019-06-01 - 2023-05-31
Central Sweden, ägarråd representant 2019-06-01 - 2023-05-31
Intresseföreningen Bergslaget, ombud ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kulturnämnd ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådets rådsmöte ersättare 2019-06-01 - 2023-05-31
Partiföreträdare Partiföreträdare 2019-01-01 - 2022-12-31
Region Örebro läns förvaltnings AB vice ordförande 2019-06-01 - 2023-05-31
Regional tillväxtnämnd vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionalt samverkansråd ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsens arbetsutskott vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Specifikt samverkansråd kultur ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31