Förtroendevalda hos Region Örebro län

Larz Lundberg (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070 651 07 68 (mobil)

E-post:
larz.lundberg@orebro.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hopajola Örebro län, styrelse ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionens revisorer lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31