Förtroendevalda hos Region Örebro län

Annica Blomgren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076 797 01 01 (mobil)

E-post:
annika.blomgren@regionorebrolan.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Regionens revisorer lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31